Zahájili jsme aktivní působení v cirkulární ekonomice

V květnu 2020 jsme začali aktivně působit v prostředí cirkulární ekonomiky a v rámci naší činnosti jsme vsadili na partnerství s holandskou společností Madaster.

Cirkulární ekonomika je koncept, který bývá také označovaný jako oběhové hospodářství (například v právu Evropské unie) a je integrální součástí udržitelného rozvoje. Hlavní myšlenkou cirkulární ekonomiky je zabývání se způsoby, jak lze zvyšovat kvalitu životního prostředí a tím i lidského života za pomoci zvyšování efektivity produkce. Zásadním bodem poté je, aby využité materiály byly navzájem odděleny do dvou nezávisle cirkulujících okruhů řídících se rozdílnou logikou. První cirkulující okruh pracuje se snadno odbouratelnými látkami organického původu a není proto u nich problém navrátit je zpět do biosféry. Druhý cirkulující okruh operuje s látkami syntetickými, které by měly být do produktů vkládány takovým způsobem, aby bylo možné je z nich následně extrahovat a opětovně je použít, a nebylo tak nikdy nutné je do biosféry navracet.

Madaster je holandská společnost s vazbou na cirkulární ekonomiku, která působí v mnoha západoevropských státech, jež jsou úrovní digitalizace a zavádění BIM dále než Česká republika. Tým DTS reaguje na snahu jednotlivých států EU na prosazování udržitelnosti a cirkulární ekonomiky, což je současný trend, který je na vzestupu a do České republiky dorazí se zpožděním stejně jako zavádění BIM. Madaster představuje registr materiálů a výrobků. V této online platformě jsou registrovány budovy včetně použitých materiálů a produktů. Dokumentace, registrace a archivace materiálů v budovách a stavebních objektech usnadňuje opětovné použití, podporuje inteligentní design a eliminuje plýtvání. Tím se každá budova stává bankou materiálů.

ZDROJ madaster.com

Napište nám

Digital transformation systems, s.r.o.

Adresa:
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Česká republika
Kanceláře:
Rybalkova 1433/14, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika
IČ: 08725616
Společnost vedená u Městkého soudu v Praze – C 32464.