BIM Povodí Ohře

Povodí Ohře, státní podnik se zařadil mezi další investory v oblasti investiční výstavby v BIM. DTS v roli konzultanta společně s POh realizovala úvodní analýzu, ze které vyšla koncepce BIM ve vazbě na stávající IT infrastrukturu a vybavení. Součástí koncepce BIM bylo mimo zhodnocení stávajícího IT vybavení a doporučení pro implementaci také konsolidace licencí produktů Aspe a pomoc s přechodem na nové verze produktů.
Dalším krokem, již v rámci koncepce BIM, bylo vytvoření BIM dokumentů (BIM protokol a jeho přílohy EIR, Pre-BEP, manuál CDE).
Posledním logickým krokem implementace BIM bylo vypsání veřejné zakázky na ČS Stranná – rekonstrukce a oprava technologického vybavení. VZ byla vypsána včetně pasportizace plně v BIM. Součástí zakázky bude i dopracování datového standardu SNIM o prvky související se zakázkou.
Povodí Ohře se tak během krátké doby – cca 7 měsíců – stalo společností připravenou na přechod k BIM v investiční výstavbě a zároveň je společnost připravena na další kroky – implementaci CAFM. Naše společnost je hrdá, že mohla být v roli konzultanta v rámci přechodu POh k BIM a pevně věříme, že si organizace svou roli leadera udrží.

Napište nám

Digital transformation systems, s.r.o.

Adresa:
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Česká republika
Kanceláře:
Rybalkova 1433/14, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika
IČ: 08725616
Společnost vedená u Městkého soudu v Praze – C 32464.