Studovat BIM? Na VŠB v Ostravě žádný problém!

Formou prezenční i kombinovanou se lze přihlásit ke studiu studijního program Stavební inženýrství - BIM inženýring na Vysoké škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB–TUO). Jedná se o dvouletý magisterský program, který klade důraz na koordinaci procesů výstavby v informačním prostředí BIM v rámci digitalizace stavebnictví. Zájemci o studium musí absolvovat přijímací řízení na navazující magisterský studijní program v podobě písemné zkoušky. Přijímací zkouška je prominuta uchazečům, kteří již na FAST VŠB-TUO absolvovali bakalářský studijní program v příbuzné specializaci s VSP ≥ 77,00 bodů. Celkové pořadí uchazečů je dáno výší VSP nebo dosaženého bodového hodnocení v písemné přijímací zkoušce. Navazující magisterský program Stavební inženýrství - BIM inženýring navazuje na bakalářský program Stavební inženýrství (4 roky). Absolventi navazujícího magisterského programu mohou po složení přijímacích zkoušek dále pokračovat v doktorském studijním programu Stavební inženýrství, v jehož studijním profilu jsou zastoupeny předměty z oblasti informačního modelování/řízení staveb. Podle webových stránek univerzity pak absolventi naleznou uplatnění v následujících pozicích a získají mnoho dovedností:

Profese

  • Specialista BIM
  • BIM design manager
  • Technický dozor investora
  • Pracovník ve státní správě
  • Facility manager
  • BIM koordinátor

Dovednosti

  • BIM manager
  • BIM design
  • Facility management
  • Plánování
ZDROJ www.vsb.cz

Napište nám

Digital transformation systems, s.r.o.

Adresa:
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Česká republika
Kanceláře:
Rybalkova 1433/14, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika
IČ: 08725616
Společnost vedená u Městkého soudu v Praze – C 32464.